Betingelser

1. Leveringsdager og åpningstider for SpisRiktig

Spisriktig kjører ut maten på søndager 16.00 og 22.00.
NB! Bor du langt utenfor Oslo kan av og til leveringen bli etter kl. 22, men sjåfør vil da si ifra.

Våre sjåfører vil alltid ringe på døren din ved levering. Om ingen er hjemme vil vi ringe på nummeret du har registrert ved inngåelse av kundeforholdet . Hvis vi ikke får tak på deg når vi er ute å leverer ,vil vi sette igjen maten utenfor døren din og du vil motta en sms om dette.

For at maten ikke skal bli ødelagt eller skadet kan det være lurt å legge ut en boks / kjøleboks slik at maten kan settes oppi den, og bli beskyttet til du kommer hjem. Når maten er levert og du ikke er hjemme vil vi sende deg en sms som bekrefter at vi har levert etter avtale ,og du vil stå som ansvarlig for leveringen.

Er det hindringer som gjør at vi ikke kan levere til deg høyblokk hvor døren nede er låst eller hybel hvor det er flere som bor, er du selv pliktig til å møte oss og ta imot leveransen.

Adresse,leveranseopplysninger er din plikt å overholde- Stemmer ikke dette, vil du miste leveransen og bli belastet fullt beløp.

Du kan i ditt medlemskap legge en “beskjed” til sjåfør om hindringer eller informasjon som kan gjøre det enklere å finne fram til deg.

Du kan ikke legge igjen instrukser til sjåfør om alternativ levering om det så er nabo eller garasje-Det er ditt ansvar og ta imot levering

Vi holder stengt alle offentlige fri- og høytidsdager.

Dersom leveringen faller på en helligdag vil kassen bli levert dagen før eller etter. Det vil bli varslet om slike endringer i forkant.

Dersom Spisriktig ikke kan oppfylle sine leveringsforpliktelser etter avtale, grunnet uforutsette omstendigheter som Spisriktig ikke råder over, slik som naturkatastrofe, første snøfall, ulykker osv. vil ikke Spisriktig stå ansvarlig for uteblitt leveranse. For å pårope seg slik ansvarsfraskrivelse skal Spisriktig informere alle berørte kunder så fort det er praktisk mulig.

2. Endring av abonnement

Deadline for endring eller pausing av ditt abonnement er mandag klokken 23:59, en uke før din leveranse. Dette er på grunn av våre bestillingsfrister ovenfor våre leverandører. Alle endringer i abonnement må gjøres på “min side”. Husk at frist for endring også gjelder generelle endring som adresse, merknader o.l.

4.Transport / Frakt

Levering og frakt er gratis i Oslo og Akershus, ellers 150,-

5. Betaling

Du betaler med vår online betalingsløsning fra Stripe som er sertifisert av VISA- og MasterCard. Det er også mulig å få tilsendt faktura med 7 dagers betalingsfrist.

6. Manglende betaling

Spisriktig samarbeider med Arvato. Ved manglende betaling vil arvato overta ansvaret for videre inndrivelse av utestående.

7. Ferie eller endring av abonnement

Endring eller pause av abonnement kanskje når som helst forutsatt at du overholder, ref. punkt 2.

8. Vår garanti

Er det en feil ved leveransen,matvare som mangler, ikke er tilfredsstillende, så vil vi kreditere det for mangelen/feilen.Kunden har selv ansvaret for å sjekke pakkeliste/oversikt og kvalitet på produktet når maten er levert. Siste frist for å sende reklamasjon på eventuelle mangler, feil eller lite tilfredstillende kvalitet i leveransen er Mandag innen kl. 22.00 samme uke som du har fått maten.

Vi forbeholder oss til å levere andre tilsvarende alternativer enn valgt,  ved mangel på råvarer eller mangler fra våre leverandører.

9. Oppsigelse av abonnement

Oppsigelse av abonnement kan man gjøre når som helst., men senest mandag kl. 23:59, uken før neste levering. Abonnementet løper automatisk frem til Pakketilbudet er fjernet fra abonnementet. Se punkt 2. for frist for endring og kansellering.